Beskydský letecký klub

Hlavní nabídka
 • Hlavní stránka
 • Stanovy klubu
 • Letové terény
 • Kontakty
 • Dokumenty
 • RSS
 • Transparentní účet
  Fio banka 2000972458/2010
  Novinky
  Odkazy
  Paragliding klub VŠB-TU Ostrava
  Sportování na Javorovém
  Spolek Českých letců
  Vyhledávání

  Hledej v BLK

  Informace
  Web Beskydského leteckého klubu
  Vytvořil Václav Konečný, 2003
  Valná hromada BLK 2014
  Vydáno dne 01. 04. 2014 (1121 přečtení)

  Zápis VH BLK ze dne 4.3. 2014

  Program VH

  1. Zpráva o činnosti BLK a výboru klubu, kontrola úkolů v r.2013
  2. Zpráva o hospodaření BLK
  3. Plán práce na r.2014
  4. Diskuse
  5. Usnesení

  Zpráva o činnosti BLK a výboru klubu, kontrola úkolů v r.2013

  Zprávu o činnosti přednesl p.Janků a zpráva se týkala úkolů stanovených VH 2013. V r.2013 výbor BLK jednal o zajištění parkovacích ploch postupně s obcí K/P, výsledkem jednání je zajištění parkování aut, v omezeném množství, na přístupové cestě k místnímu vodojemu, která je v majetku obce, – dále výbor BLK jednal s majiteli okolních polností v dané oblasti stran zřízení odstavné plochy (pp..Řezníček, Macura, Nikel a pí.Tabášková) – zatím bezvýsledně... Projednal a zajistil další možnost, byť „početně omezeného“ parkování, u hotelu „Krkoška“- s podmínkou, že každý zájemce o parkování musí navštívit majitele hotelu a osobně dohodnout možnost a konkretní místo samotného parkování (nutná a postačující podmínka majitele hotelu p.Krkošky) Projednal s LS ČR udělení povolenek na Ondřejník, seznam žadatelů je na LS Frenštát. Projednal se zástupci rogalistů a podmínečně schválil možné použití startoviště na Ondřejníku

  Zpráva o hospodaření BLK

  Zprávu o hospodaření BLK(předem zveřejněno na stránkách BLK) přednesl p.Janků

  Zůstatek k 1.1. 201342 043,- Kč
  Příjmy
  ŠkolySKP6000,- Kč
  MAC6000,- Kč
  Jemm6000,- Kč
  TandemyJiří Leták1200,- Kč
  Lukáš Klím1200,- Kč
  OstatníČlenské příspěvky1400,- Kč
  Přebalování záložek LAA9800,- Kč
  Příspěvek LAA19000,- Kč
  Prodej samolepek1200,- Kč
  Příjmy celkem51 800,- Kč
  Výdaje
  Nájem start. Ondřejník22883,- Kč
  Nájem start. Odry500,- Kč
  Nájem přist.plochy Tab.louka6000,- Kč
  Odškodné státu13268,- Kč
  Výdaje celkem42 651,- Kč
  Zůstatek k 31.12.201351 192,- Kč

  BLK podá do konce března 2014 daňové přiznání

  Plán práce na rok 2014

  Zajištění bezproblémového provozu pronajatých ploch Ondřejník, Tab.louka, Odry. Vést další jednání, s majiteli okolních zem.pozemků stran stran možného zřízení „dočasné odstavné plochy“ pro členy a příznivce BLK. Začít jednání s LS Ostravice stran možnosti vybudování startoviště na Smrku.

  Diskuse

  , V diskusi byl prodikutován postupně Návrh plánu práce pro r.2014, dále návrh na kooptování p.Bojdy do výboru BLK z důvodu bližšího styku s vedením obcí Čeladná a Kunčic p/O. Rovněž padl návrh na zajištění startoviště na Vel.Javorníku – tj. jednání s Poh.Jednotou Radhošť stran oficiálního zpřístupnění louky pod chatou na Vel.Javorníku, jako startovací plochy pro paragliding vč. Povolenek k výjezdu...

  Problém zůstává Zákaz parkování členů a příznivců BLK na přístupových cestách, de facto od radnice OÚ Kp/O až po hotel Horizont, rozhodnutím PČR ze dne 6.6.2013 po projednání stížnosti p.Poláška na parkování vozidel na přístupové cestě k hotelu Horizont...Výbor projedná s majiteli povolenek odvoz zájemců z parkoviště „U huťařství“.

  Dalším problémem zůstává členská základna a úhrada čl.příspěvků(viz Stanovy BLK). Výbor navrhuje oslovit všechny členy, kteří nemají uhrazeny čl.přísp. Za rok 2013 a 2014, zda vůbec chtějí zůstat v naší organizaci či případně chtějí ukončit své členství.

  Nové stanovy BLK budou muset být vytvořeny, na základě požadavků MV ČR, do 31.12..2016. Byla projednána a schválena možnost „drobné“ terenní úpravy startoviště na Ondřejníku a instalaci ochranné sítě pod zdejší plochou

  Usnesení

  VH BLK se zúčastnilo celkem 14 člnů, což je 70% č. základny BLK a VH je usnášeníschopná.

  VH BLK schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti v r.2013
  2. Zprávu o hospodaření v r.2013
  3. Návrh plánu práce pro rok 2014
  4. Kooptuje p.Bojdu do výboru BLK a pověřuje jej jednáním s orgány místní samosprávy

  V Čeladné 4.3.2014 zapsal Jiří Leták  (Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )


  Generální partner
  Partneři
  Obec Čeladná  Obec Kunčice pod Ondřejníkem  Letecká amatérská asociace ČR
  Sponzoři
  Studentská škola PG METROSYS solutions s.r.o.