Beskydský letecký klub

Hlavní nabídka
 • Hlavní stránka
 • Stanovy klubu
 • Letové terény
 • Kontakty
 • Dokumenty
 • RSS
 • Transparentní účet
  Fio banka 2000972458/2010
  Novinky
  Odkazy
  Paragliding klub VŠB-TU Ostrava
  Sportování na Javorovém
  Spolek Českých letců
  Vyhledávání

  Hledej v BLK

  Informace
  Web Beskydského leteckého klubu
  Vytvořil Václav Konečný, 2003
  Beskydský letecký klub v roce 2013
  Vydáno dne 25. 02. 2014 (1358 přečtení)

  Přátelé piloti a všichni příznivci vzduchplavení.

  Stojíme před začátkem nové sezony a tak se podívejme, co nám přinesl rok 2013. Podívejme se na sebe a za sebe jak se nám loni dařilo na pronajatých terénech. Také si zkusme říci, co musíme podniknout do budoucna pro to, abychom se zde udrželi a to pokud možno bez větších problémů... Než přejdeme k zoufalému trhání vlasů a umývání hlav našich a hlavně našich „bezejmených takykamarádů“, podívejme se se nejdříve na problémy, na jejichž výskyt, způsob a průběh nemáme žádný vliv.

  Tím prvním problémem je asi změna „změna klimatu“?!, která se v naší oblasti letos projevila především změnou proudění a na kterýžto problém a jeho řešení nemáme vliv „vůbec žádný“! Dovolil bych si zde poznamenat, že dokonce ani náš bývalý pan prezident Klaus, který se o klima na zeměkouli „tež zajimal i se k němu mocekrate vyjadřoval“, na něj vliv neměl!. Nepamatuji se, a to už něco pamatuji, na letovou sezonu s tak trvalým a až neutuchajícím severním prouděním. Pro klid své i Vaší duše, jsem napsal RNDr. Petru Dvořákovi, hl. To meteorologovi ČT a doc.Petru Jančíkovi z katedry ochrany životního prostředí VŠB TU Ostrava, o krátká vyjadření k letošnímu průběhu počasí ve střední Evropě a hlavně v naší lokalitě....Bez pomoci jiných ale se slovníkem „Ostravaka“ v ruce, jsem zformuloval následujících dvě otázky, které jsme oběma poslal:

  1. Panove. Jako přeceda BLK, se na Vas obracam s prosbu o otpovjeť na dvje duležite otasky, kere nas tu všecky trapja, nas, co tu litame v Beskydu. První otazka: čemu je, že zme tak malo mohli toho roku litat na Ondřejniku(JZ) dyž zme tu nad nim a kolem něho roky celu sezonu furt a fajně litali!!
  2. Druha otazka je eště lepši! Pani doktoři, napište nam ale važně!!! co se v luftě vlastně zesralo. Bo my si tu fšeci myslime, že amici, rusaci či alkajďaci zvalili kajsi jakumsi tu bombe abo cosik ineho a z toho se potom cosik v luftě otočilo?!?
  Jak to s odbornými odpověďmi obou pánů dopadlo?
  Pan Dvořák nám odpověděl obratem a pan Jančík odpověděl sice také okamžitě ale v tom smyslu, že mu až na jaře 2014 statistiky z roku 2013 dají reálné podklady pro odpověď na naše otázky: co bylo a proč bylo když už bylo a pak také zkusí usoudit jak bude příště....?!

  Cituji z dopisu RNDr. P. Dvořáka:
  …........k Vaší první otázce....Cirkulace atmosféry je studnice nepřeberných variant a možností, každý rok to bývá dost rozmanité. Letošek se nedá jednoduše označit jako "mimořádný" anebo naproti tomu "cyklicky se opakující". Oproti předchozím několika rokům letos výrazněji převažovalo meandrování řídícího jet-streamu ve velkých výškách atmosféry, takže se častěji střídá studená a teplá vzduchová hmota, zatímco kdyby jet-stream vanul (jak bývá v kraji zvykem) převážně od západu k východu a vlnil se jen málo, bylo by počasí ustálenější. Ale historie ukazuje, že bývají roky, kdy jsou výkyvy častější, jiné roky zase mívají počasí konzistentnější. Není v tom ale vidět nějaká pravidelná cyklika, čili nemůžeme sáhnout po statistickém (nebo, jak říkal Felix Holzmann, stitastickém) aparátu a odkrokovat do budoucna zase nějaký podobný úchylný rok. Z toho je jasně vidět, že na vině je jakysik jetstrim...!
  Odpověď na Vaši druhou otázku je následující. Klimatická změna se takto zřejmě pomaloučku začíná projevovat. To jsou ovšem procesy, trvající desítky a stovky let, takže to neznamená, že od příštího roku trvale zapadáme sněhem anebo bude celoročně 30 °C. Nicméně klimatologové potvrzují, že extremalita počasí narůstá a trend je patrný v posledních 15 letech..

  Tolik tedy Petr Dvořák a uvidíme s čím na nás přijde na jaře Petr Jančík....

  Přátelé, BLK v současné době „obhospodařuje“ následující letové plochy:

  1. Ondřejník – Skalka,
  2. přistávací plochu pod O-S, tzv. Tabáškova louka,
  3. Tošovický kopec u Oder.

  Než přejdu k problémům jednotlivých ploch tak nejdříve k tomu, co nás v současné době tíží nejvíce. Je to problém parkovacích míst na našich oblíbených parkovacích místech - v zatáčce pod hotelem „Horizont“. V čem je(byl) problém? Po loňských střetech s majitelem uvedeného hotelu se pro nás situace v tomto koutku naší vlasti zásadně změnila.

  Dne 4.7.2013 svolal dotyčný pán jednání, na předmětném místě, za účasti zást. PČR, obce Kunčic p/O a BLK. Na tomto jednání zást. PČR seznámil přítomné s platným Zákonem o pozemních komunikacích. Konkretně vyzval členy BLK a příznivce létání k důslednému dodržování §25 zák.č.361/2000 Sb. Dodržování uvedeného zákona znamená, jak pro nás tak ale i pro místní občany, že v této oblasti můžeme sice zastavit ale nesmíme zde parkovat!

  Celou záležitost BLK následně projednal jak s právníkem a tak i na přísl.oddělení magistrátu města Ostravy. Výsledkem jednání je pro nás „smutné“ zjištění, že nám nelze než dodržovat zákon a tudíž zde neparkovat! Ostatně o znění zákona a jeho uplatnění v praxi, se někteří z nás už přesvědčili „na vlastní kůži“!

  Za této situace výbor BLK jednal s nÍže uvedenými subjekty stran jiného možného parkování v dané oblasti:

  1. obec K p/O nám bezplatně dala k disposici parkoviště. Toto parkoviště se nachází na obecním pozemku – na vjezdu k vodojemu, který patří obci K p/O a má kapacitu cca 15 aut (je již uvedeno v Provozním řádu 2013),
  2. další možností parkování, byť velmi omezenou, je parkování u hotelu „Krkoška“ - naproti bazénu v zatáčce. Zájemci o parkování na parkovišti hotelu si musí parkování „osobně dohodnout“ v kanc.hotelu přímo u majitele p.Krkošky, vč poplatku! Tamější kapacita závisí na momentálním obsazení parkoviště hosty hotelu a je asi 10 aut...,
  3. další možnosti pro parkování je snaha vytvořit v této oblasti alespoň tzv.„odstavnou plochu“, na některém z okolních přilehlých pozemků. Tato plocha by však paraglidistům nesloužila kdykoliv. Nejde tedy o stálé parkoviště ale jen o odstavnou plochu, kterou bychom mohli použít jen v případě případě příznivého počasí pro létání na O-S...Jednání nejsou zatím ukončena a výbor BLK doufá, že se nám podaří některou z možností dořešit do konce kaledářního roku! I když v této republice jeden nikdy neví...

  Plochy pronajaté BLK

  Startovací plocha Ondřejník - Skalka

  • Spolupráce s Lesní správou Frenštát (LSF) je, podle vyjádření revírníka v této oblasti, ing.Bára, dobrá a on nemá až tak zásadní výhrady k naší činnosti
  • K vývozu paraglidistů (samozřejmě auty s platným povolením) na start jen tolik, že ing.Bár a starosta Kunčic Ing. Hrubiš vyžadují větší ohleduplnost řidičů k lesním dělníkům, místním obyvatelům a k turistům, kteří užívají tytéž lesní cesty. LS začala na podzim s prořezem křovin kolem námi užívaných lesních cest a tak se i pro nás situace určitě v příštím roce zlepší
  • Pro příští sezonu však požaduje ing.Bár opětovnou instalaci „záchranné sítě pro piloty-skokany do lesního porostu“, dříve umístěné na konci startovací plochy
  • Dále zakazuje svévolné ořezávání a kácení lesního porostu v rezervaci – jednalo se vždy o vyprošťování uvíznuvších paraglidistů-skokanů do lesního porostu
  • Přátelé, vzhledem k letošnímu doslova zanedbatelnému provozu si však na dlouhodobé hodnocení naší činnosti na Ondřejníku počkáme na rok příští, až se toho na nás nasbírá více
  • Výstavba rozhledny na Ondřejníku, snad jen zatím a k naší škodě, nepokročila. BLK by měl zájem zde instalovat meteosondu a kameru. Stejně tak je tomu na Velkém Javorníku , kde v současné době probíhají jednání o umístění obého na zdejší nové rozhledně

  Přistávací plocha Ondřejník - Skalka, Tabáškova louka

  Další pronajatou plochou je přistávací plocha pod O-S, Tabáškova louka. Tato provozní plocha není opět, bohužel, pro BLK bezproblémová. Během sezony se ukázalo, že přistávací plocha je pro mnohé z nás stále krátká a zároveň i úzká, obecně řečeno „malá“! Mnozí piloti proto přistávali kdekoliv na sousedních pozemcích, nezávisle na PŘ plochy, vegetačním období ale i na počtu krav nacházejícího se tamtéž a za ohradníkem! Tito piloti navíc považují za nutné sbalit svůj padák na místě samotného přistání... Vysvětlování důvodů potrhaných ohradníků nebo pohybu paraglidistů po polnostech, jejich majiteli - panu Macurovi ml., je naší zbytečnou ostudou a kalí naše vzájemné vztahy. Pohříchu je mnoho, z takto přistávajících pánů a dam, soukromými podnikateli... Jsme skálopevně přesvědčeni, že by jmenovaní neschvalovali takovéto počínání cizinců s jejich nebo pronajatými „výrobními“ prostředky. Pro p.Macuru jsou těmito výrobní prostředky jeho zde pasoucí se krávy, předmětný ohradník a také jeho pozemky.... Ještě že náš Provozní řád říká, jak se má pilot ve výše popsaných situacích zachovat.

  Tošovický kopec

  Našim posledním pronajatým startovacím prostorem je Tošovický kopec nad Odrami a přistávačka na louce pod ním. Je to jeden z nejvhodnějších terénů jak pro pilotní školy ale také tréningový kopec pro všechny z nás. Samozřejmě má BLK problémy i zde, jak jinak. Prvním problémem, který těžko ovlivníme, je vykrádání parkujících vozidel v zatáčce poblíž startovací plochy...Druhým problémem jsou negramotní piloti případně piloti s chabým zrakem, kteří u vjezdu na polní cestu směrem k přistávací ploše, nepostřehnou zde umístěné dopravní značky. To už nehovořím o četbě Provozního řádu, v němž je vše, týkající se plochy a možného zdejšího parkování, podrobně vysvětleno....Pevně doufáme, že během letošní zimy negramotnost zmizí příp. že piloti s chabým zrakem navštíví očního lékaře... Opět platí, že na takové počínání hrstky „takykamarádů“ dojedeme my všichni ostatní.

  Ostatní plochy

  Co se týká dalších startovacích ploch které využíváme ale které nemáme pronajaté je stav následující.

  Velký Javorník, na zdejší startovací ploše stále doufáme v prodloužení tzv. zóny bezpečného odletu pod touto startovačkou, čímž by se jednoznačně zvýšila bezpečnost odletu. Jednání o pronájmu této lesní plochy vedou rogalisté z Kopřivnice

  – nezapomenutelná „Stolovka“, o níž byla loni vedena odborná diskuze široké veřejnosti, vč. zástupců LS Ostravice, na stránkách El Speeda, je zatím jen v oblasti naší skryté touhy a snů. Ocelové zábradlí, přehrazující bývalé startoviště, je v současné době pevné zrovna tak jako záporný postoj ostravické LS k našemu létání.

  Přehled účetnictví

  Na závěr to, co každého zajímá nejvíce – peníze... Následující tabulka ukazuje stav přímů a výdajů do a z poklady BLK k 1.1. 2014 (poč.stav pokladny k 1.1.2013 byl 42 043,-Kč):
  Příjmy 2013
  Zůstatek 1.1.42 043 Kč
  Pilotní školy
  SKP při VŠB TUO6 000 Kč
  Jemm6 000 Kč
  MAC škola6 000 Kč
  Tandemy
  Lukáš Klím1 200 Kč
  Členské příspěvky2400 Kč
  Příjmy celkem21 600 Kč
  Výdaje 2013
  Nájemné za přistávací plochu Tab.louka-6 000 Kč
  Nájemné za start. Ondřejník-22 883 Kč
  Odškodné státu za vynětí „z lesa“-13 268 Kč
  Nájemné za start.Odry-500 Kč
  5. Provozní náklady BLK (značky, tisky, auto, tel.) Hradil SKP Kč
  Výdaje celkem42 751 Kč
  Zůstatek20 892 Kč

  Úplné vyúčtování činnosti BLK, vč.daňového přiznání za rok 2013, bude výborem BLK předloženo na únorové VH BLK.

  Výbor BLK přeje všem svým členům a příznivcům paraglidingu osobní pohodu a pevné zdraví v novém roce, pro ostatní si pak doletíme!  (Autor: Karel Janků | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek )


  Generální partner
  Partneři
  Obec Čeladná  Obec Kunčice pod Ondřejníkem  Letecká amatérská asociace ČR
  Sponzoři
  Studentská škola PG METROSYS solutions s.r.o.