Beskydský letecký klub

Hlavní nabídka
 • Hlavní stránka
 • Stanovy klubu
 • Letové terény
 • Kontakty
 • Dokumenty
 • RSS
 • Transparentní účet
  Fio banka 2000972458/2010
  Novinky
  Odkazy
  Paragliding klub VŠB-TU Ostrava
  Sportování na Javorovém
  Spolek Českých letců
  Vyhledávání

  Hledej v BLK

  Informace
  Web Beskydského leteckého klubu
  Vytvořil Václav Konečný, 2003
  Provozní řád Ondřejník - Skalka
  Vydáno dne 10. 06. 2013 (2220 přečtení)

  Přátelé padáčkáři, vážení návštěvníci hor!
  Přicházíte do letových terénů (start - Ondřejník Skalka a přistání - Tabáškova louka pod Ondřejníkem), které spravuje Beskydský letecký klub. Žádáme všechny piloty, aby dodržením provozního řádu přispěli k bezproblémovému provozu na uvedených smluvních plochách.

  Provozní řád startoviště Ondřejník - Skalka

  GPS souřadnice: 49 33´ 14,760´´N; 18 17´ 56,976´´E
  Ideální směr větru: 220 – 270°
  Převýšení: 450m

  Všeobecné zásady

  1. Piloti mohou používat startovací a přistávací plochy a cvičnou Tabáškovu louku pouze při splnění zákonných podmínek pro provedení letu:
   1. Pilot je držitel platného pilotního průkazu pro použitý typ a kategorii kluzáku
   2. Kluzák má platný technický průkaz
   3. Pilot má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem SLZ
  2. Piloti jsou povinni dodržovat směrnici pro provoz padákových kluzáků (ZL-1)
  3. Při výstupu, startu i samotném letu je zakázáno hlasité volání mezi piloty a jejich doprovodem
  4. V prostoru startu jsou piloti povinni udržovat pořádek (odpadky si odvážet sebou)
  5. Je zakázáno lámat stromky, či jinak poškozovat přírodu při eventuálním vyprošťování kluzáku z porostu. Při nutnosti zásahu do porostu kontaktujte revírníka společnosti Lesy ČR a.s. pana Bára, tel. 724 523 651
  6. Pilot, který poruší elektrický ohradník u přistávací plochy, je povinen tuto závadu opravit a neprodleně nahlásit panu Macurovi, tel. 731 175 079
  7. Cvičnou louku a přistávací plochu je možné používat pouze v části označené na mapce.

  Parkování vozidel

  1. Parkování je povoleno, po dohodě s OÚ Kunčice p/O, na přístupové cestě k vodojemu, která je majetkem obce– viz plánek
  2. Omezené parkování je možné i na příjezdových cestách. Upozorňujeme na nutnost dodržování PSP (mj.dbát na prjezdnost komunikace, dbát zákazu parkování na mostě nebo na přístupových cestách k okolním usedlostem)!
  3. Parkování u chaty Dřevař je povoleno pouze po dohodě s provozovatelem chaty.

  Podrobnosti o parkování jsou v parkovacím řádu

  Výjezdy

  1. Výjezdy na start a do zákazů vjezdů v oblasti Ondřejníku motorovými vozidly jsou povoleny pouze majitelům „Povolení vjezdu“ (viz.VH BLK 2012)
  2. Zákaz vjezdu pro všechna vozidla platí i na cestu k přistávací ploše.(Tabáškova louka)

  Výstup na start

  Piloti jsou povinni před výstupem zkontrolovat směr a sílu větru na hlásiči větru a zabránit tak zbytečným výstupům na start v případě nepříznivých podmínek

  Piloti a jejich doprovod jsou povinni pro výstup na startovací plochu (eventuálně sestup) používat výhradně tyto přístupové cesty:

  1. Z nádraží Kunčice p. Ondřejníkem po modré turistické značce
  2. Od přistávací plochy vyznačenou lesní cestou na modrou turistickou značku (viz. mapka)

  Start a přistání

  Piloti jsou povinni do prostoru startu vstupovat v postroji s připraveným kluzákem. V případě jižního nebo západního větru může být výlet z průseku provázen turbulencí.

  Přistává se jen na Tabáškově louce, tedy pod polní cestou (viz plánek). V případě přistání mimo tuto plochu je nutné jtuto okamžitě opustit a kluzák zabalit na pronajaté ploše.

  Školy létání a komerční tandemy

  1. Terény mohou využívat pouze školy a komerční tandemoví piloti, kteří mají zaplacené používání ploch. Informace o výši poplatků naleznete na webu BLK. Aktuální ceník.
  2. Škola musí oznámit zahájení výcviku posláním SMS ve formátu „ZAP BLK škola instruktor“ na telefonní číslo 777 080 808 a ukončení výcviku SMS ve formátu „VYP BLK“ na stejné telefonní číslo. Správné oznámení je potvrzeno sms.

  Omezení létání

  V období od 15.9. – 30.9. je zákaz používání startovací plochy

  Kontakty pro případ nehody

  1. Tísňové volání 112: 1. Jméno a příjmení; 2. Číslo telefonu; 3. Co se stalo; 4. Kdy a kde se to stalo
  2. Horská služba Beskydy: 606 769 010
  3. Inspektoři provozu: Jiří Večerek 608 435 430, Zdeněk Trčka 608 824 334, Kamil Konečný 608 811 699

  Tento provozní řád je platný od 1.4.2013

  Za výbor BLK vydal Karel Janků, předseda  (Autor: Výbor BLK | Informační e-mailVytisknout článek )


  Generální partner
  Partneři
  Obec Čeladná  Obec Kunčice pod Ondřejníkem  Letecká amatérská asociace ČR
  Sponzoři
  Studentská škola PG METROSYS solutions s.r.o.