Beskydský letecký klub

Hlavní nabídka
 • Hlavní stránka
 • Stanovy klubu
 • Letové terény
 • Kontakty
 • Dokumenty
 • RSS
 • Transparentní účet
  Fio banka 2000972458/2010
  Novinky
  Odkazy
  Paragliding klub VŠB-TU Ostrava
  Sportování na Javorovém
  Spolek Českých letců
  Vyhledávání

  Hledej v BLK

  Informace
  Web Beskydského leteckého klubu
  Vytvořil Václav Konečný, 2003
  Zápis z mimořádné valné hromady BLK
  Vydáno dne 20. 04. 2011 (1494 přečtení)

  Konané 5.4.2011 v 19:00, Kunčice pod Ondřejníkem.

  Mimořádná valná hromada (MVH) BLK byla svolána na návrh výboru BLK ze dne 29.3.2011 (přítomni: Bojda, Trčka, Janků, Lednik, Konečný) s následujícím programem:

  1. Poplatky na terénech BLK pro rok 2011
  2. Poplatky za reklamu na informačních tabulích BLK
  3. Začlenění terénu Odry do správy terénů BLK
  4. Řešení povolenek pro výjezd na Ondřejník
  5. Diskuze

  Průběh jednání valné hromady

  Přítomní členové MVH souhlasili navrženým programem

  Diskuse k jednotlivým bodům programu

  Poplatky na terénech BLK pro rok 2011

  V diskusi k tomuto tématu bylo rozebráno, proč je pro sezonu 2011 nevhodný způsob výběru poplatků od jednotlivých pilotů. Hlavní důvody jsou:

  • Poplatky od škol a tandem pilotů v současnosti postačují pro zajištění chodu BLK.
  • Výběr poplatků od jednotlivých pilotů je náročný a v minulosti s ním byly potíže, proto se od něj upustilo.
  • Náklady potřebné na rozšíření startovišť se BLK pokusí v první řadě získat z jiných zdrojů (program podpory startovišť Svazu PG, sponzoři).
  Poplatky za reklamu na informačních tabulích BLK

  V minulosti došlo k využití ploch BLK pro reklamu komerčních subjektů. Aby byla tato reklama nějakým způsobem regulována, byl podán následující návrh:
  Reklama na inf.tabuli v zatáčce pod Horizontem. Zde je nejmenší formát A5 500,- Kč a zájemce si může objednat násobek tohoto formátu.

  Začlenění terénu Odry do správy terénů BLK

  V roce 2010 dojednal Studentský klub paraglidingu nájemní smlouvu na startovací plochu Odry -Tošovický kopec. Vzhledem k tomu, že je rozumnější, aby terény spravoval jeden subjekt, nabídl Studentský klub paraglidingu možnost smluvního začlenění tohoto terénu mezi terény spravované BLK.

  Řešení povolenek pro výjezd na Ondřejník

  V současnosti se řeší rozšíření startovací plochy na Odřejníku. Jedním z požadavků na BLK ze strany Odboru životního prostředí je omezení výjezdů na kopec. Protože je vydávání povolenek plně v kompetenci Lesů ČR je nutné vstoupit v jednání s LS Frenštát. MVH pověřuje výbor BLK k jednání s Lesy ČR tak abychom byli schopni dostát závazkům vyplývajícím z povolení startovní plochy Ondřejník.

  Usnesení valné hromady

  1. MVH schvaluje následující poplatky pro rok 2011
   • Členský příspěvek - 300,- kč (není obsažen v poplatcích škol a tandemů)
   • Pilotní školy - roční poplatek 5000,-Kč s úhradou do konce dubna 2011 jinak 7000,-Kč; denní poplatek pro 100 Kč/obsoba/den
   • Tandemy - roční poplatek 1000,- Kč
  2. MVH pověřuje výbor klubu, aby neprodleně zaslala výzvu školám a tandemovým pilotům, kteří na terénech BLK působí
  3. MVH schvaluje poplatky za reklamu na informačních tabulích BLK:
   • Reklama na informační tabuli v zatáčce pod Horizontem 500,- Kč/rok
   • Formát A5 je nejmenší formát. Lze si objednat násobek tohoto formátu. Vylepení reklamy je možné po schválení reklamy výborem klubu a zaplacení příslušného poplatku.
  4. MVH pověřuje výbor BLK uzavřením smlouvy o začlenění terénu Odry mezi terény spravované BLK
  5. MVH pověřuje výbor BLK k jednání s Lesy ČR stran počtu povolenek k výjezdu na O-S tak, abychom byli schopni dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy o pronájmu s LSČR a Smlouvy s OŽP KÚ Ostrava týkajících se startovní plochy Ondřejník
  6. MVH ruší změny stanov navržené minulou VH a pověřuje výbor klubu přípravou nových Stanov BLK.

  Zapsal Richard Bojda, předseda BLK  (Autor: Výbor BLK | Informační e-mailVytisknout článek )


  Generální partner
  Partneři
  Obec Čeladná  Obec Kunčice pod Ondřejníkem  Letecká amatérská asociace ČR
  Sponzoři
  Studentská škola PG METROSYS solutions s.r.o.