Beskydský letecký klub

Hlavní nabídka
 • Hlavní stránka
 • Stanovy klubu
 • Letové terény
 • Kontakty
 • Dokumenty
 • RSS
 • Transparentní účet
  Fio banka 2000972458/2010
  Novinky
  Odkazy
  Paragliding klub VŠB-TU Ostrava
  Sportování na Javorovém
  Spolek Českých letců
  Vyhledávání

  Hledej v BLK

  Informace
  Web Beskydského leteckého klubu
  Vytvořil Václav Konečný, 2003
  Situace na startovišti Velká Stolová - Jak je to s tím plotem
  Vydáno dne 05. 10. 2005 (3109 přečtení)

  Vážení piloti,
  rád bych Vás seznámil s problematikou létání na tomto kopci. Létání na tomto kopci začalo již v 70 letech s rogaly. Startovalo se z průseků vzniklých při těžbě dřeva poničeného exhalacemi ostravského průmyslu a vlivem škůdců. Na takto vzniklých holinách startovali nejdříve rogalisté a počátkem 90 let již také padáčkáři. Postupným růstem nově nasazených stromů se postupně snížil počet startovišť ze dvou na jedno současné nám všem dobře známé. V posledních letech však i tento start začal znatelně zarůstat. Do této doby bylo létání na tomto kopci bez problémů a vlastně taky tak trochu nadivoko,neboť nebylo třeba řešit komu daný pozemek patří, kdo jej spravuje a nebylo ani třeba jej jakkoli upravovat. V posledních letech však bylo třeba řešit otázku úpravy porostu tohoto startoviště, aby nadále umožňoval bezpečný vzlet. Vyjednávání o možnostech úpravy této plochy se ujal beskydský letecký klub.

  Kde je tedy problém? Majitelem daného pozemku jsou Lesy ČR. Znamená to tedy požádat lesy o pronájem dané plochy a zažádat na stavebním úřadu o změnu účelu využití plochy. To by nebyl problém, kdyby tato plocha neležela v 1 zóně chráněné krajinné oblasti a lesy ačkoli jsou majitelem nemohou s danou plochou udělat nic dokud nedostanou svolení od různých referátů životního prostředí, CHKO, příslušného ministerstva atd. Vzhledem k tomu,že se jedná o 1 zónu CHKO projednávalo daný případ ministerstvo životního prostředí, pochopitelně na základě posudku oblastní zprávy CHKO. Konečné stanovisko ministerstva je bohužel zamítavé,neboť jak tvrdí CHKO, zejména zde ruší padáčkáři medvěda brtníka a tetřeva hlušce a dále je zejména díky padáčkářům v dané oblasti zvýšený okus porostu a to zejména v zimních měsících. Tento argument je výsledkem jedenapůletého vyjednávání. I když o tomto zdůvodnění si jistě udělá obrázek každý sám, jediné co tím ekologičtí teroristé z CHKO dokázali, že nelze oficiálně pronajmout a upravit tuto plochu. Tím však nebylo na této lokalitě zakázáno létání. Jen nemůžeme start upravit do požadované podoby a stát přichází o peníze, které by jsme za to platili.

  Kde se tedy náhle vzala ta oplocenka? Po celou dobu se na Stolové vlastně létalo s tichým souhlasem lesů a lovců, kteří k dané lokalitě měli rozhodně bližší právní vztah než BLK či jakákoli jiná organizace,neboť BLK nebyl jediným subjektem,který žádal o výjimku ze zákona,aby mohl tuto plochu oficiálně provozovat. Za tu dlouhou dobu proběhlo mezi zástupci pilotů a Lesy ČR, či lovci mnoho jednání a mnohokrát byl dohodnut určitý provozní řád této plochy. Bohužel tento provozní řád byl pravidelně a opakovaně porušován, vždy ze strany pilotů. A jako nejpalčivější problém se ukázaly výjezdy autem na start. I přesto,že bylo třeba zdolat ocelovou závoru a počet povolení k vjezdu do této oblasti se dal spočítat na prstech jedné ruky, objevovalo se na kopci aut hodně a stále více a to v kteroukoli denní či noční dobu. Až se jednoho dne stalo, že kromě vyplašené zvěře milému lovci utekl i devizový cizinec, který chtěl ulovit jelena a ne poslouchat hrčení cizího motoru. Pak rozzuřený lovec platící nemalý peníz za pronájem honitby uhodil na lesníka a lesník byl donucen respektovat zákon a na volnou plochu vysadit stromky a zajistit jejich ochranu a tak vybudoval oplocenku. Bohužel!!!

  Paraglidisté jsou sice svéhlaví a individualističtí tvorové, kdyby však aspoň trochu respektovali vzájemně dohodnutá pravidla, mohli tento start užívat i nadále. Že jde o řešení demonstrační je více než jasné, neboť ona oplocenka se nepodobá běžné oplocence, ale spíše oboře, nebo hradní zdi, která je viditelná pouhým okem již z velké dálky pod kopcem. A tak zbývá jen podotknout, že jen naše lenost nám nadělila tuto oplocenku a nevezmeme li si z toho poučení, přijde doba kdy startovišť začne ubývat a oplocenek přibývat. Proto prosím respektujme daná pravidla, jako je třeba zákaz vjezdu a vylezte na ten kopec pěšky a nikdo nebude mít důvod na startovišti budovat ohrady.

  Pakliže nejste ochotni na předem stanovená pravidla přistoupit, bude lepší,když se vydáte na kopec s lanovkou, nebo tam kde zákazové značky nemají.

  Richard Bojda, předseda BLK

  Tento text je uveřejněn také na www.skyfly.cz  Související články:
  Situace na startovišti Velká Stolová (25.03.2004)
  Provozní řád Velká Stolová (19.01.2003)

  (Autor: Richard Bojda, předseda BLK | Informační e-mailVytisknout článek )


  Generální partner
  Partneři
  Obec Čeladná  Obec Kunčice pod Ondřejníkem  Letecká amatérská asociace ČR
  Sponzoři
  Studentská škola PG METROSYS solutions s.r.o.