Vážení členové BLK, příznivci létání v Beskydech a okolí

Autor: Výbor BLK (b.r@tiscali.cz), Téma: Letové terény
Vydáno dne 29. 03. 2015 (1727 přečtení)
Máme jak před VH BLK tak před letošní sezonou a proto Vás informujeme o problémech spojených s létáním na námi obhospodařovaných terénech – Skalce a Tošovickým kopcem u Oder.

Začneme tím, co nás v současné době nejvíce tlačí a tlačit patrně vždy bude:

1. Parkovací plocha v Kunčicích p. Ondřejníkem

Problémy se zdejším parkováním se datují od vyhlášení zákazu parkování PČR(jednání v r. 2013) na komunikaci vedoucí od OÚ KpO k hotelům Krkoška a Horizont. Ze striktně dodržovaného zákona pak plyne, že My-paraglidisté, ale vlastně všichni občané Kunčic, nemohou parkovat na místních komunikacích nikde v obci, přičemž se tento paragraf striktně dodržuje pouze na jmenované přístupové komunikaci.

Po loňském jednání BLK na OÚ v KpO jsme získali možnost parkování na propůjčené obecní cestě vedoucí k místnímu vodojemu – viz mapa na Provozní řád 2015.

Další možnosti parkování pak jsou, pouze po osobní dohodě každého z Vás a v omezeném počtu, na parkovišti u hotelu Krkoška, příp. na parkovišti u Dřevaře. Jiná možnost parkování v současné době a ve zdejší lokalitě, pro nás zatím neexistuje, protože jednání o vzniku tzv. odstavné plochy, skončila neúspěšně.

Vše o zdejším parkování je oznámeno v PŘ Skalka 2015, případně na stránkách BLK. Jak jste se už mnozí sami přesvědčili, tak PČR tuto oblast nejen bedlivě sleduje a následně i koná!

2. Přistávací plocha pod Ondřejníkem

Na podzim 2014 vyvstal problém i tam, kde bychom ho vůbec nečekali – a sice s přistáváním pod Ondřejníkem. Sice zde má BLK smluvně zajištěnou, už dobře 15 let, přistávačku tzv. Tabáškovu louku o rozměrech 100x300 a jeden by si řekl, že si na ni stačili za tu dobu piloti zvyknout a přistání natrénovat?! Bohužel tomu tak není! Loňský podzim totiž ukázal, že pro mnohé z nás je přistávací plocha nedostačujících rozměrů. Jinak si totiž nedokážeme vysvětlit fakt, že piloti opětovně přistávají na okolních pozemcích, na pozemcích p. Macury, kde k dovršení všeho zlého dochází často i k poškození el. ohradníku kolem pasoucího se dobytka! O tom svědčí „Oznámení o porušování práv majetku v osobním vlastnictví“ na PČR v září loňského roku majitelem pozemků p. Macurou!

3. Přistávací plocha pod Tošovickým kopcem u Oder

Jak jistě víte tak BLK obhospodařuje ještě jednu plochu, cvičnou plochu, a tou je Tošovický kopec u Oder. Dne 20.3.2015 mi zavolal správce polností v nichž leží tamější přistávací plocha a stěžoval si, že na přistávací ploše stojí celkem 6 aut a kategoricky žádal okamžitou nápravu. Na vysvětlenou dodávám, že řidiči těchto šesti vozidel při vjezdu na polní cestu míjeli značku „Zákaz vjezdu“ a pokračovali dále 1,5 km po polní cestě až na samotnou přistávací plochu. Kromě toho pak titíž piloti na startovací „lehce“ přehlédli zdejší Provozní řád (s pokyny stran možného parkování a již zmíněné značky…)

Za těchto okolností se pak nemůžeme divit, že u místních zemědělců nejsme vůbec v oblibě ať už to je na Odrách nebo pod Ondřejníkem.

Bohužel si málokdo z nás pilotů uvědomuje, že právě z důvodu porušování provozního řádu se nám na smluvních plochách nakonec v důsledku může stát to, co se nám přihodilo na nedaleké „Stolovce“. Tam jsme, jak jistě víte, s létáním oficiálně skončili právě z důvodu opětovného porušování zde pravidel výjezdu a údajného narušování zahnízdění chráněného druhu ptactva. Pod Skalkou nebo pod Tošovským kopcem, pak nebudeme mít, z výše uvedených důvodů, kde přistávat. Důvody jsou sice různé, ale výsledek může být nakonec stejný, nebudeme zde moci létat! K tomu opravdu chceme dospět?! Pokud ano, tak se nám to opravdu daří!

4. Startovací plocha Ondřejník Skalka

Na této ploše nás, a doufejme, že nejen zatím, bota netlačí. Plochu máme smluvně zajištěnou do r. 2017. Teprve další jednání s „novým majitelem“, zdejší polesí bylo 5.8.2014 vráceno římskokatolické církvi – konkrétně Opavsko-ostravské diecezi, ukáže, jestli zde budeme, příp. za jakých podmínek, startovat a létat po roce 2017.

Co říci na závěr. Snad jen to, že výše uvedené problémy v loňském a v letošním roce odhalily naši slabinu v plném rozsahu tou je naše neukázněnost až bezohlednost a co je pozoruhodné – vůči sobě samým!

Občané obcí, postižení našim počínáním, se v současné době obracejí se svými stížnostmi jak na PČR tak na místní radnici, kde kredit BLK pomalu ale jistě ztrácí na váze. Přátelé, uvědomme si, že zastupitelstvo obce má dosti svých starostí a problémů než aby ještě NAVÍC řešilo naše průšvihy!

V Čeladné 21. 3. 2015